,

13 lĩnh vực thanh tra chuyên ngành thông tin, truyền thông

Tại dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất giao một số Cục thuộc Bộ được thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.