Nhiều chuyển biến, đổi mới trong công tác thanh tra

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 do Thanh tra Bộ TN&MT tổ chức sáng 22/12/2010 tại Hà Nội, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển khẳng định, công tác thanh tra của Bộ năm 2010 đã có nhiều chuyển biến, đổi mới, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng công tác quản lý Nhà nước của Bộ ngày càng lớn mạnh và phát triển.