Tập trung hoàn thiện kế hoạch thanh kiểm tra năm 2015

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại buổi làm việc với Thanh tra Bộ và Thanh tra các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ về công tác xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2015 của Bộ diễn ra sáng 24/11, tại Hà Nội. Tham dự buổi làm việc còn có các Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Mạnh Hiển, Trần Hồng Hà và Bùi Cách Tuyến.


Ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, từ đầu năm 2014 đến nay, Thanh tra Bộ và các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt. Bên cạnh đó, công tác thanh, kiểm tra đột xuất cũng được chú trọng. Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra còn chậm triển khai so với thời gian được phê duyệt, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm có hơn 60% số cuộc chậm triển khai; Công tác khảo sát, thu thập thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch còn chưa được quan tâm đúng mức; nhiều đơn vị khi xây dựng kế hoạch chưa lường hết được khối lượng công việc và biên chế dẫn tới việc phải điều chỉnh kế hoạch; việc triển khai thực hiện thường xuyên chậm so với kế hoạch được duyêt; còn sự chồng chéo, trùng lắp với thanh tra các địa phương…

Về kế hoạch thanh kiểm tra năm 2015, Thanh tra Bộ căn cứ vào các hướng dẫn chỉ đạo của Bộ, Thanh tra Chính phủ để hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch gửi Thanh tra Bộ tổng hợp. Ngày 11/11, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị để bàn về dự thảo kế hoạch và chỉ đạo các đơn vụ rà soát tránh chồng chéo, xác định cụ thể nội dung, đối tượng, địa điểm và thời gian thanh tra theo đúng quy định. Theo đó, Thanh tra Bộ đã phối hợp với các đơn vị rà soát, bổ sung vào dự thảo kế hoạc thanh tra, dự kiến nhiệm vụ của năm 2015 sẽ tăng thêm 55% số nội dung và 59% số cuộc so với năm 2014.

 Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về kế hoạch thanh kiểm tra năm 2015 và nêu giải pháp tránh chồng tréo và một số khó khăn khi triển khai công tác này. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị, đối với thanh tra trách nhiệm với UBND các tỉnh cần tập trung vào một lĩnh vực, tránh tình trạng thanh tra nhiều nhưng kết quả không cao. Với lĩnh vực thanh tra đất đai năm 2015 cần tập trung thanh tra trọng điểm một số địa phương về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong năm năm vừa qua.

Đồng quan điểm này, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho rằng, thanh tra trách nhiệm cần tập trung vào một lĩnh vực. Đối với thanh tra các doanh nghiệp có thể kết hợp nhiều lĩnh vực như: đất đai, môi trường, khoáng sản…

Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch thanh kiểm tra năm 2015 của Thanh tra Bộ và các đơn vị. Bộ trưởng lưu ý đối với lĩnh vực đất đai cần tập trung thanh tra về các vấn đề “nóng” mà người dân quan tâm như cấp sổ đỏ tại các dự án nhà ở, việc thu hồi, bồi thường và tái định cư… Về lĩnh vực môi trường cần tập trung thanh kiểm tra một số cơ sở sản xuất hóa chất gây độc hại lớn với môi trường, con người.

Đối với thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh, Bộ trưởng cho rằng, khi xây dựng kế hoạch thanh tra địa phương phải xác định rõ lĩnh vực trọng tâm trọng điểm thì mới đạt hiệu quả cao. Việc lựa chọn một lĩnh vực hay nhiều lĩnh vực để thanh tra là tùy vào tình hình thực tế.

Monre

Tin cùng chuyên mục