,

Đề xuất tổ chức của thanh tra công tác dân tộc

Theo dự thảo Nghị định về tổ chức hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc do Ủy ban dân tộc chủ trì soạn thảo, tổ chức thanh tra công tác dân tộc sẽ được xây dựng thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo Ủy ban Dân tộc, hiện nay tổ chức cơ quan làm công tác thanh tra dân tộc ở địa phương còn có những đặc thù: Có những tỉnh có Ban Dân tộc (cơ quan ngang Sở), có những tỉnh có Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,... Chính vì vậy trong dự thảo Nghị định về tổ chức hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc, Ủy ban dân tộc đã đề xuất quy định rõ về tổ chức và hoạt động của thanh tra công tác dân tộc để thực hiện có hiệu quả.

Bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ TN&MT

​Sáng 23/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã trao Quyết định 1669/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Yên, nguyên ...