Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2011

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc về tổ chức Thanh tra của các Tổng cục Quản lý Đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản, ngày 15/7 tại Hà Nội.

Theo Luật Thanh tra 2010 có hiệu lực từ ngày 1/7/2011, không quy định có tổ chức thanh tra chuyên ngành độc lập ở các cấp Tổng cục, Cục, Chi cục. Theo đó, tổ chức thanh tra tại Tổng cục Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản sẽ không còn. Tuy nhiên, với đặc thù của lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, Bộ TN&MT đang kiến nghị Chính phủ có chức năng thanh tra chuyên ngành ở 3 Tổng cục.