Tránh chồng chéo trong kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2015

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển tại buổi làm việc với Thanh tra Bộ và Thanh tra các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ về công tác xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2015 của Bộ diễn ra vào vào sáng 11/11, tại Hà Nội.
 

Ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, từ năm 2011 đến nay, Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc đã cơ bản hoàn thành kế hoạch thanh, kiểm tra được phê duyệt. Đặc biệt nhiều cuộc thanh tra theo chuyên đề, diện rộng, kết hợp nhiều lĩnh vực và tập trung vào các nội dung “nóng” đã được triển khai trong thời gian qua. Bên cạnh đó, công tác thanh, kiểm tra đột xuất cũng được chú trọng.
Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế cả trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh, kiểm tra như: Công tác khảo sát, thu thập thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch còn chưa được quan tâm đúng mức; nhiều đơn vị khi xây dựng kế hoạch chưa lường hết được khối lượng công việc và biên chế dẫn tới việc phải điều chỉnh kế hoạch; việc triển khai thực hiện thường xuyên chậm so với kế hoạch được duyêt; còn sự chồng chéo, trùng lắp với thanh tra các địa phương…
Về công tác xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra 2015, ông Trung nêu ý kiến, trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ đã có Văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch. Đến nay, các đơn vị đã gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp. Về cơ bản Thanh tra Bộ nhất trí với những nội dung đề xuất của các đơn vị. Tuy nhiên còn có một số nội dung cần được các đơn vị hoàn thiện cụ thể hơn. Đơn cử, như một số đơn vị chưa xác định rõ địa điểm, đối tượng và thời gian thanh kiểm tra, nhiều nội dung còn chồng chéo…
Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về kế hoạch thanh kiểm tra năm 2015 và nêu một số khó khăn khi triển khai công tác này trong những năm qua. Ông Nguyễn Văn Thuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản kiến nghị, cần tăng kinh phí cho công tác này cho Tổng cục bởi, hiện cả nước có gần 500 giấy phép khai thác do Bộ cấp song việc thanh, kiểm tra các đơn vị được cấp phép này còn hạn chế do kinh phí không đủ thực hiện.
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển yêu cầu, các đơn vị cần khẩn trương rà soát tránh chồng chéo, trùng lắp không chỉ giữa các đơn vị mà cả giữa Bộ với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các địa phương.
“Các đơn vị cần hoàn thiện và gửi đề xuất kế hoạch về Thanh tra Bộ trước 15/11. Thanh tra Bộ tổng hợp, rà soát và trình lãnh đạo Bộ trước 20/11 để trình Bộ trưởng ký ban hành vào 25/11”, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nói.

Monre

Tin cùng chuyên mục