Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (TN&MT) đã phối hợp với các ngành tham gia Đoàn Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm các Sở, ngành: Sở TN&MT, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa và UBND thành phố Tuyên Quang;

Đoàn Kiểm tra do ông Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Sở TN&MT, Phó Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng Đoàn; Ông Phạm Văn Tính – Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng Đoàn kiểm tra thường trực; Ông Triệu Quang Nghị - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi lòng sông của các doanh nghiệp trong khu vực được cấp phép; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính; việc sử dụng phương tiện thiết bị khai thác, vận chuyển cát sỏi, ranh giới khu vực khai thác, bến bãi tập kết cát sỏi...
 

Kiểm tra đánh giá việc sạt lở bờ sông, hiện trạng đất đai so với hồ sơ địa chính, đánh giá sự an toàn của các tuyến đê, an toàn giao thông đường sông và các công trình trên sông nơi có hoạt động khai thác cát, sỏi. Qua đó, rà soát, bổ sung các khu vực cấm khai thác cát, sỏi lòng sông, xác định vị trí cấm neo, đậu tàu thuyền trên sông...
Qua kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh để hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, đúng pháp luật; đồng thời kiểm tra đánh giá hiện trạng sạt lở bờ sông, an toàn đê điều, an toàn giao thông đường sông và các công trình trên sông nơi có hoạt động khai thác cát, sỏi; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn sẽ đề xuất UBND tỉnh những vấn đề cần giải quyết ngay; kết thúc đợt kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biện pháp tổng thể đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông.
 
Đợt kiểm tra bắt đầu từ ngày 20/4/2016 và thực hiện theo lịch chi tiết kèm theo Kế hoạch của Đoàn.

 

Tin cùng chuyên mục