Chủ động và nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, triển khai các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành TN&MT

Chiều ngày 10/3, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), các Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và Nguyễn Thị Phương Hoa đã đồng chủ trì cuộc họp về triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Thanh tra Bộ. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế và Văn phòng Bộ.

Theo Quyết định số 357/QĐ-BTNMT ngày 18/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tạm thời điều chỉnh phân công công tác và ủy nhiệm các Thứ trưởng xử lý công việc đối với lĩnh vực công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa được Bộ trưởng giao chỉ đạo, quản lý, điều hành và giải quyết các công việc của Thanh tra Bộ thay cho Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển.

 

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại cuộc họp

 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Thanh tra Bộ trong thời gian qua. Thanh tra Bộ đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ trong các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường. Thanh tra đã tích cực tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện về đất đai phức tạp, kéo dài; kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm; đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành kết hợp nhiều lĩnh vực, thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về TN&MT, thanh tra hành chính, công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra,… Đặc biệt, công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, triển khai tích cực; đồng thời đã có sự phối hợp tích cực giữa Bộ với các địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo, điều hành tận tình của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Thanh tra Bộ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT.

 

Ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ báo cáo tại cuộc họp

 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-BTNMT và Văn bản số 5129/BTNMT-TTr ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Thanh tra Bộ tại Quyết định số 12/QĐ-TTr ngày 23/2/2016, trong đó sẽ triển khai 23 cuộc thanh tra, kiểm tra, cụ thể như: 05 cuộc thanh tra hành chính tại 05 đơn vị trực thuộc Bộ về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản; 07 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với Ủy ban nhân dân 07 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ, Bình Định, Đắk Lắk, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh; 07 cuộc thanh tra chuyên đề, gồm: 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các Dự án có sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án xây dựng – chuyển giao được thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất giai đoạn từ 2004 đến nay tại thành phố Đà Nẵng và 06 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất thuộc khu vực ven biển trên địa bàn 06 tỉnh, thành phố (Nghệ An, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tài, Khánh Hòa, Trà Vinh, Kiên Giang); 04 cuộc kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra Bộ đã ban hành trong các năm từ 2013 đến 2015 tại các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, Hải Dương, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình… Ngoài ra, Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ sẽ tăng cường tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về TN&MT hoặc khi được cấp có thẩm quyền giao…

 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc họp

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, những thành tích mà Thanh tra Bộ đã đạt được trong thời gian qua góp phần phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước của Bộ trong các lĩnh vực ngành TN&MT.

Phát huy những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Thanh tra Bộ cần xác định rõ trách nhiệm, nội dung triển khai cụ thể tới từng đơn vị; chủ động và nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, triển khai các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho các tổ chức và cá nhân; tăng cường sự phối hợp giữa Thanh tra Bộ với các Tổng cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành, với địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra…

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa hy vọng rằng, trong thời gian Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục nâng cao tính chủ động, tập trung được lực lượng, trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ngành giao phó. Đồng thời, trong quá trình điều hành, chỉ đạo, Thứ trưởng cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác, đồng cảm và chia sẻ những khó khăn để Thứ trưởng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Monre

Tin cùng chuyên mục