Công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016

Để kịp thời phát hiện và tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có biện pháp xử lý những khuyết điểm, sai phạm, cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức và cá nhân , trong 6 tháng đầu năm 2016 lực lượng Thanh tra Sở đã thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực như: đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước.

Về lĩnh vực đất đai thanh tra Sở đã phối hợp tổ chức 01 cuộc kiểm tra việc cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân theo Dự án 672 tại thôn Đồng Bèn I, và Đồng Bèn II, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương; tổ chức 06 cuộc kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai, hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 06 trường hợp (02 tổ chức, 04 cá nhân). Đặc biệt trong lĩnh vực khoáng sản thanh tra sở đã Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức 01 Đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh ; phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền cấp huyện, cấp xã tổ chức 20 cuộc kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 04 cuộc kiểm tra đột xuất về môi trường; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy đường Sơn Dương; kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối Công ty CP Woodsland Tuyên Quang.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được triển khai tích cực, Thanh tra Sở đã làm tốt công tác kiểm tra xác minh giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, tham mưu và đề xuất giải quyết cho UBND tỉnh để ban hành quyết định, kết luận và trả lời công dân theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2016, thanh tra đã tiếp 17 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận 41 đơn thư kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai của công dân.
 
Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục thực hiện tốt và hoàn thành kế hoạch được giao. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan và chính quyền các cấp để làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về lĩnh vực đất đai trên địa bàn toàn tỉnh. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với những kết quả đã đạt được, công tác thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang đang tích cực góp phần thực hiện  minh bạch hoá quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, đảm bảo việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên. Góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương ngày càng đi vào nề nếp, kỷ cương, phục vụ tốt các nhu cầu của nhân dân, góp phần vào việc ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tin cùng chuyên mục