Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016

Chiều ngày 15/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Thanh tra Chính phủ, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và cán bộ, công chức của Thanh tra Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, hoạt động thanh tra, kiểm tra TN&MT trong 6 tháng đầu năm 2016 đã đạt được các kết quả đáng khích lệ, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về TN&MT. Tuy nhiên, với tình trạng ngày càng nhiều hành vi vi phạm pháp luật TN&MT nổi lên, gây bức xúc dư luận, đòi hỏi ngành cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đổi mới, tăng cường hơn nữa hoạt động thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT trong thời gian tới là nhiệm vụ hết sức cấp bách.

Vì vậy, qua sơ kết hoạt động thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2016, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật ngành TN&MT; rút ra những bài học kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề vi phạm pháp luật TN&MT, từ đó tăng cường các biện pháp răn đe, giáo dục, chấn chỉnh kịp thời; đồng thời, góp ý chuẩn bị xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2017.

 

 

Ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ trình bày báo cáo sơ kết

 

6 tháng: Xử phạt vi phạm hành chính 145 tổ chức với số tiền hơn 27 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Lê Quốc Trung cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị trực thuộc Bộ đã tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực theo kế hoạch đã được phê duyệt; chủ động tiến hành kiểm tra đột xuất khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Bộ TN&MT đã tiến hành 24 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 140 tổ chức gồm 02 cuộc thanh tra hành chính và 22 cuộc thanh tra chuyên ngành; đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 145 tổ chức với số tiền là 27 tỷ 256 triệu đồng (trong đó xử phạt 138 tổ chức được thanh tra cuối năm 2015 với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng).

Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh khắc phục các bất cập, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả thanh tra đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phòng ngừa vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, đối với sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường tại 04 tỉnh miền Trung, ngay sau khi có thông tin sự cố và sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương liên quan kiểm tra, làm rõ các hành vi vi phạm của Công ty Formosa Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp lãnh đạo quan tâm. Trong 6 tháng, Bộ đã tiếp 310 lượt công dân với hơn 600 người. Các công dân đến Bộ đều được giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Bộ đã nhận được 1.631 lượt đơn chủ yếu là về tranh chấp đất đai (chiếm 97 %), tuy nhiên, có 842 đơn bị trùng nên số đơn thư đủ điều kiện xử lý là 789 đơn, trong đó có gần 700 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (chiếm 89% số vụ việc). Trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ đã thẩm định, xác minh để giải quyết theo thẩm quyền 24/30 vụ việc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ 15/21 vụ việc. Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công dân, góp phần ổn định và bảo đảm an ninh, trật tự xã hội của địa phương. Nhiều địa phương đã chủ động có văn bản hoặc trực tiếp làm việc với Bộ để trao đổi, xin ý kiến về các vướng mắc trong giải quyết vụ việc phức tạp, tạo sự thống nhất trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong tranh chấp đất đai.

Ngoài ra, công tác phòng chống tham nhũng được triển khai đồng bộ. Trong đó đã tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được duy trì thường xuyên. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ, kê khai tài sản thu nhập và cải cách thủ tục hành chính.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác thanh tra

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT trong thời gian tới. Các ý kiến tập trung vào việc cần rà soát, hoàn thiện pháp luật về thanh tra và hệ thống thể chế, chính sách ngành TN&MT; cần có các chế tài xử phạt có tính răn đe mạnh mẽ hơn; cần tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ để tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, đánh giá cao tình hình triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị trực thuộc Bộ. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 đã được xây dựng và triển khai sớm theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và bám sát định hướng của ngành là “có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc”. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện được các bất cập về cơ chế, chính sách pháp luật ngành TN&MT để kiến nghị hoàn thiện. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được triển khai đồng bộ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng đề cập một số vấn đề còn tồn tại như một số cuộc thanh tra chưa triển khai đúng tiến độ; chất lượng công tác thanh tra còn hạn chế do thiếu hụt về phương tiện, nguồn lực hỗ trợ; chính sách pháp luật còn lỗ hổng, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân chưa cao… Vì vậy, để triển khai tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra 6 tháng cuối năm 2016, Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ phối hợp với thanh tra của các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2016 để triển khai thực hiện; khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành pháp luật về môi trường và tài nguyên nước của các cơ sở có nguồn xả thải lớn ra sông, biển và các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên phạm vi cả nước.

Hai là, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm khách quan, chất lượng; tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm túc các kết luận và quyết định xử lý về thanh tra.

Ba là, triển khai xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2017, định hướng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về TN&MT năm 2017 cho các địa phương, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo.

Bốn là, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc do Thủ tướng chính phủ giao; triển khai toàn diện, đồng bộ công tác phòng chống tham nhũng.

“Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã góp phần quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và xử lý kịp thời, nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về chấp hành pháp luật ngành TN&MT. Đề nghị Thanh tra Bộ phối hợp với thanh tra các đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra 6 tháng cuối năm 2016, góp phần vào sự phát triển chung của ngành TN&MT.” - Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh.

Monre

Tin cùng chuyên mục