Phân 5 vùng sử dụng không gian biển

Dự thảo Quy hoạch không gian biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã phân vùng sử dụng không gian biển thành 5 vùng: Vùng cần bảo vệ đặc ...