Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn thủ tục liên quan đến đất đai, GPMB xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn và một số quy định mới về công tác BVMT, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 30/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn và một số quy định mới về công tác bảo vệ môi trường (BVMT), tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thống nhất quy định giữa 3 Dự thảo Luật

Chiều 22/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về việc việc hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). ...