,

Tri ân sự đóng góp của nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đối với ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày 12/1/2024, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã trao Biểu trưng ghi công và sự ghi nhận những đóng góp của nguyên Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đối với Bộ và ngành Tài nguyên và Môi trường.