,

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ 2024

Ngày 16/1, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ TN&MT; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Tổ chức Cán bộ; Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bộ TN&MT.

 

anh-chup-man-hinh-2024-01-16-luc-15.07.04.png

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết năm 2023, ông Nguyễn Thanh Trường – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT cho biết, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Trường đều đạt hiệu quả và hoàn thành kế hoạch đã đề ra; quan hệ công tác giữa cấp Uỷ, chính quyền, đoàn thể, bộ phận, cá nhân có sự thống nhất, quyết tâm cao, quyết định giải pháp thực hiện linh hoạt, kịp thời, sát tình hình thực tiễn… thể hiện ở việc: 100% nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành; Trường đã xây dựng 5 chương trình giảng dạy, biên soạn 8 tài liệu và thực hiện ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH); tổ chức 34 khóa/ lớp học với tổng số 2285 lượt học viên tham gia cùng mạng lưới giảng viên, báo cáo viên trong và ngoài nước duy trì số lượng 99 người.

anh-chup-man-hinh-2024-01-16-luc-15.11.40.png

Ông Nguyễn Thanh Trường – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Trường cũng thường xuyên nhận được các đơn đặt hàng bồi dưỡng cho cán bộ các cấp, các ngành tại nhiều địa phương, doanh nghiệp về lĩnh vực đất đai từ UBND TP. Chí Linh, Sở TN&MT các tỉnh, Thành phố như Yên Bái, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Tuyên Quang,….

Trong hoạt động nghiên cứu, khoa học công nghệ, Trường đã thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ ngành TN&MT” và đã nghiệm thu đề tài đúng thời hạn theo quy định.

Nhấn mạnh về công tác hợp tác quốc tế, ông Thanh Trường cho biết, Trường đã phối hợp với các đối tác nước ngoài về đào tạo, bồi dưỡng trong việc hợp tác kết nối với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và được Bộ TN&MT phê duyệt chủ trương cho phép tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản; ký kết Biên bản thảo luận hợp tác thực hiện Dự án với Chủ dự án phía Việt Nam (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và JICA.

anh-chup-man-hinh-2024-01-16-luc-15.12.07.png

Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2023 Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT

Trường cũng chủ động tham gia Hội thảo tiền khởi động Dự án vào tháng 10 năm 2023; hợp tác với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC); hợp tác với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) trong việc phối hợp với Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm triển khai chương trình xây dựng hệ thống cán bộ kiểm soát ô nhiễm (PCM) theo đề nghị của Cục,...

Nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Trường đưa ra phương hướng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chương trình, tài liệu và các văn bản quy phạm phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực: đất đai, môi trường, khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản, viễn thám... đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

anh-chup-man-hinh-2024-01-16-luc-15.09.48.png

Ông Phan Việt Hùng – Chánh Văn phòng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT đóng góp ý kiến trong Hội nghị

Đóng góp ý kiến trong Hội nghị, ông Phan Việt Hùng – Chánh Văn phòng Trường cho rằng, dù Trường đã đạt được một số thành tựu nhất định trong công tác đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ, song, đối với kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2024, Trường nên xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp với các Sở, Ban ngành địa phương tạo ra một hệ thống đào tạo xuyên suốt, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ. Bên cạnh đó, việc tổ chức các lớp ở các địa phương, Trường cũng cần xây dựng kế hoạch ngân sách để cân đối các lớp mở tại địa phương.

anh-chup-man-hinh-2024-01-16-luc-15.08.04.png

Ông Nguyễn Bình Minh – Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực - Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT bổ sung ý kiến tại Hội nghị

Ông Nguyễn Bình Minh – Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực - Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT bổ sung ý kiến về những đơn đặt hàng bồi dưỡng cho cán bộ các cấp, các ngành tại nhiều địa phương, doanh nghiệp qua các lĩnh vực, Trường cần xây dựng các kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tế của các đơn vị địa phương. Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Trường và các đơn vị trực thuộc Bộ cần phối hợp để nghiên cứu các bộ Luật và đưa vào trong chương trình giảng dạy một cách hợp lý, cũng như phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế Bộ TN&MT phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến với các học viên, cán bộ các đơn vị chuyên ngành.

Kết luận điều hành Hội nghị, ông Dương Thanh An – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT cho biết, qua những kết quả đã đạt được, về chuyên môn, nghiệp vụ, Trường đã và đang phát huy hết tiềm lực giảng dạy, đào tạo, tuy nhiên, trong các hoạt động xã hội hoá của Trường, thời gian tới phải được tăng cường, chú trọng và cần xây dựng phương án thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp tư nhân, các ngành dọc,...

anh-chup-man-hinh-2024-01-16-luc-15.10.39.png

Ông Dương Thanh An – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT phát biệu tại Hội nghị

Tuy nhiên, năm vừa qua, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ bổ nhiệm, cũng như đào tạo bồi dưỡng Lý luận Chính trị cho các đồng chí lãnh đạo Sở TN&MT của Trường đã bị cắt giảm đáng kể. Vì vậy, nhiệm vụ chủ chốt trong năm 2024, đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị cấp Quản lý Nhà nước, ông Dương Thanh An đề xuất với Bộ TN&MT lên phương án bổ sung thêm các tiết, giờ học cho các học viên cũng như các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ, đồng thời, Trường sẽ lên kế hoạch phối hợp cùng các giảng viên trong và ngoài ngành để tạo ra các bài giảng chất lượng, phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Đặc biệt trong công tác phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ, ông Dương Thanh An mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ từ các Vụ, Ban, ngành của Bộ trong việc xây dựng các chính sách, chế độ, nghiên cứu khoa học công nghệ và ngân sách cho Trường. Năm 2024, Trường sẽ kết hợp với Ban Quản lý Dự án để nâng cao cơ sở vật chất, hạ tầng Nhà trường nhằm tạo điều kiện cho Trường triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần đáp ứng và đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa biểu dương thành tích Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT đã đạt được trong năm qua. Đối với các đề xuất ghi nhận trong Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2024, Trường cần thực hiện theo các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT trong công tác đào tạo, tổ chức cán bộ, lựa chọn học viên và phân bổ thời gian dạy và học hợp lý.

Ngoài công tác chuyên môn, Trường cũng cần chú trọng phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ phát triển thêm những đề tài nghiên cứu khoa học. Đối với Dự án về cơ sở vật chất, xây dựng Trường, Trường cần lên kế hoạch khẩn trương triển khai cùng Ban Quản lý Dự án thực hiện xây dựng, cải tạo trụ sở. Về công tác tổ chức bộ máy, Thứ trưởng mong muốn Trường tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị Phòng, Ban,… thực hiện phương án bổ sung cán bộ tại chỗ nhằm nắm bắt và thực hiện công việc của Trường một cách hiệu quả.

anh-chup-man-hinh-2024-01-16-luc-15.05.20.png

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT chụp ảnh lưu niệm

Việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay rất quan trọng và cần thiết, vì vậy, Trường cần phối hợp với các đơn vị triển khai đồng bộ việc thực hiện xây dựng các chương trình đào tạo xen kẽ với các văn bản quy phạm, cập nhật các bài giảng liên quan đến các bộ Luật mới, đồng thời, Trường cũng cần phối hợp, kết nối với các đơn vị trong Bộ, trực thuộc Bộ để tạo mối quan hệ mật thiết, xây dựng được các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học,… góp phần xây dựng ngành TN&MT ngày càng vững mạnh hơn.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục