,

Việt Nam ký hiệp định mang tính lịch sử về biển cả

Sáng ngày 20/9 (giờ New York), trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia.

Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác số 1299/TTHT/STNMT-BĐTTQ giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Bưu điện tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 và hướng dẫn cách thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Sáng nay, ngày 15/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực ...

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất

Chiều nay, ngày 14/9/2023, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên ...