,

Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Hôm nay, ngày 10/10/2023, Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang do đồng chí Đinh Thế Mạnh – Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. Cùng đi có các đồng chí là lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang.