Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ...