Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Vấn đề tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu là tâm huyết và trách nhiệm suốt đời

Chiều 5/1, với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Trả lời phóng viên báo chí bên hành lang Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định dù ở cương vị nào thì vấn đề tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu là nhiệm vụ ông đã tâm huyết và trách nhiệm suốt đời.