,

Công bố Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 35 tại Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiều 10/01/2024, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNTC làm Trưởng đoàn, đã công bố Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước (Kế hoạch số 35) của Ban Chỉ đạo tại Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

 

small_bt-vs-dt_4.jpg

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại cuộc họp.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các đồng chí thành viên Đoàn là cán bộ các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Thứ trưởng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT: Nguyễn Thị Phương Hoa; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành; Lê Minh Ngân; và lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra.

small_pho-ban-nc.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra.

Tại buổi làm việc, Thường trực Đoàn kiểm tra số 2 đã công bố Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra nêu rõ: Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 31/10/2023, Đoàn kiểm tra số 2 đã kiểm tra, làm việc với 10 đơn vị liên quan của Bộ TN&MT. Nhìn chung, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC. Đặc biệt, Bộ TN&MT đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

small_bt-vs-dai-tuong.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT cũng đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị cấp dưới việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật; chỉ đạo rà soát, phát hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhất là về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản đã được các Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ rõ, kiến nghị, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao…

Qua kiểm tra, Đoàn kiến nghị với Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT và các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết các nội dung liên quan; chỉ ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước.

small_bt-vs-dt_6.jpg

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT và các đơn vị trực thuộc Bộ đã đạt được trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước; đặc biệt đã lãnh đạo Bộ TN&MT tham mưu với Chính phủ ban hành 02 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 chỉ thị và trực tiếp ban hành 58 văn bản trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản để tổ chức thực hiện hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và tăng cường công tác thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là chỉ đạo tham mưu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật còn sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu một cách toàn diện ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 sắp tới; góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, PCTNTC có hiệu quả.

small_dt-to-lam.jpg

Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT và các đơn vị trực thuộc Bộ đã đạt được trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch giải quyết các kiến nghị. Đề nghị Thường trực Đoàn kiểm tra số 2 tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các ý kiến tại buổi làm việc để hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT theo quy định.

Đại tướng Tô Lâm chỉ rõ, hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra không phải là để xem xét sai phạm mà là thực hiện chức năng của cơ quan Trung ương đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT; qua đó phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra.

Từ kết quả kiểm tra sẽ giúp Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng có cái nhìn tổng thể, toàn diện hơn về công tác PCTNTC ở địa phương và các cơ quan Trung ương, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở đó, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập, khoảng trống về cơ chế, chính sách, pháp luật, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

small_bt-phat-bieu.jpg

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT sẽ khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch giải quyết các kiến nghị. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các ý kiến tại buổi làm việc để từ đó khắc phục sơ hở, bất cập, trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục