Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất

Chiều nay, ngày 14/9/2023, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất.