Chi bộ Văn phòng kết nạp đảng viên mới

Ngày 07/3, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú ...