,

Các đơn vị báo chí, truyền thông của ngành TN&MT: "Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển"

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của 3 đơn vị báo chí, truyền thông của ngành TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đề nghị 3 đơn vị cần tiếp tục "Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển” góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực quản lý của ngành TN&MT nói riêng và các vấn đề của đời sống xã hội nói chung.

 

Chiều 16/1, tại Hà Nội, các cơ quan báo chí, truyền thông của ngành TN&MT (gồm 3 cơ quan, đơn vị: Báo TN&MT, Trung tâm Truyền thông TN&MT và Tạp chí TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thứ trưởng Lê Công Thành dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Bộ, Văn phòng Bộ TN&MT.

img_0900.jpg

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

"Đổi mới, năng động, sáng tạo" phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền ngành TN&MT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành biểu dương và ghi nhận những thành tích của 3 đơn vị báo chí, truyền thông của Bộ TN&MT đã nỗ lực đạt được trong năm 2023. Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao Khối báo chí, truyền thông của ngành TN&MT năm 2023 đã tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giải phóng, khơi dậy và phát huy hiệu quả các nguồn lực tài nguyên - môi trường đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm “nước rút” để về đích của giai đoạn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị các đơn vị cần tăng cường trao đổi, phối hợp, hợp tác cùng phát triển, cùng phục vụ tốt nhiệm vụ truyền thông cho Bộ. Trong đó, tập trung vào 5 vấn đề tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm của ngành TN&MT.

Cụ thể, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị báo chí, truyền thông của Bộ tiếp tục theo dõi, nắm bắt dư luận trong việc tuyên truyền, truyền thông kịp thời các chủ đề, nội dung, nhiệm vụ, hoạt động nổi bật của ngành TN&MT được cộng đồng xã hội quan tâm. Chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện của người dân, cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất lãnh đạo Bộ TN&MT xử lý kịp thời, hiệu quả đối với nội dung liên quan trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với lĩnh vực quản lý đất đai, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về Luật Đất đai (sửa đổi), các nội dung trọng tâm, trọng điểm của Luật Đất đai (sửa đổi) đặc biệt là việc thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) và các chính sách, pháp luật đất đai có liên quan.

Đối với lĩnh vực môi trường, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục truyền thông, phổ biến những đổi mới trong chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi bảo vệ môi trường, đặt môi trường đúng với vị trí trung tâm của phát triển bền vững, nhất là tuyên truyền về trách nhiệm phân loại tại nguồn các loại rác thải để thực hiện tái chế, tái sử dụng; thay đổi hành vi tiêu dùng hướng tới các sản phẩm thân thiện môi trường.

Cùng với đó, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền về công tác ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là hướng tới mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (net zero); đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, giới thiệu Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), các nội dung trọng tâm, trọng điểm và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đặc biệt là truyền thông, nâng cao nhận thức về khai thác bền vững tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước xuyên biên giới.

img_0892.jpg

Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị năm 2024, 3 đơn vị báo chí, truyền thông tập trung vào 5 vấn đề tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm của ngành TN&MT

Khẳng định sự quan tâm thường trực của lãnh đạo Bộ TN&MT đối với các cơ quan truyền thông, báo chí của ngành, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ TN&MT cần phát huy tinh thần “Đoàn kết , kỷ cương, năng động, phát triển”; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức gắn với các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về các sự kiện TN&MT; đẩy mạnh chuyển đổi số truyền thông, báo chí để thu hút sự quan tâm của độc giả;…

Thứ trưởng Lê Công Thành cũng giao nhiệm vụ cho Văn phòng Bộ cùng các cơ quan chuyên môn của Bộ TN&MT sẽ luôn phối hợp, tạo điều kiện để 3 đơn vị báo chí, truyền thông của ngành TN&MT phát huy vai trò, vị thế, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, xứng đáng sự tin tưởng và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho báo chí nói chung và báo chí của ngành TN&MT nói riêng.

Phối hợp tuyên truyền, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị báo chí, truyền thông của Bộ TN&MT đã báo cáo tổng kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Theo đó, trong năm 2023, các đơn vị đã phối hợp hiệu quả để thông tin, truyền thông theo các hình thức đa dạng, phong phú về ngành TN&MT. Các nội dung tập trung chủ yếu vào phổ biến pháp luật TN&MT, nhất là các văn bản mới được ban hành; các vấn đề nóng được xã hội quan tâm; các sự kiện lớn của ngành như: hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn...

img_0815.jpg

Tổng Biên tập Báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà phát biểu

Ông Hoàng Mạnh Hà - Tổng Biên tập Báo TN&MT cho biết, năm 2023, Báo luôn bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo luôn đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình đổi mới các hoạt động báo chí và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ TN&MT. Báo phối hợp chặt chẽ với các đơn vị báo chí và truyền thông của Bộ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền của ngành.

Thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, trong năm qua, Báo TN&MT đảm bảo xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT; hoạt động, công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT…; phản ánh đời sống kinh tế - xã hội có liên quan đến ngành từ Trung ương đến địa phương trên các ấn phẩm của Báo. Xuất bản Báo in với số lượng 2 kỳ/tuần (tính đến ngày 30/11/2023 đã xuất bản 96/104 số báo in), Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tài nguyên và môi trường, Báo điện tử hoạt động thường xuyên, bám sát các sự kiện mang tính thời sự diễn ra liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường.

Báo TN&MT đã đổi mới hình thức, nội dung ấn phẩm báo in; hoàn thành tốt và đúng tiến độ nhiệm vụ đặt hàng Bộ TN&MT giao: Cung cấp đảm bảo số lượng, chất lượng điểm tin báo chí - truyền thông hàng ngày, hằng tuần phục vụ Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, Lãnh đạo ngành TN&MT tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hàng nghìn tin, bài, ảnh, video clips cho Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT, phụ trách nội dung phần tiếng Anh cho Cổng thông tin điện tử của Bộ; Chuyên trang dttg.baotainguyenmoitruong.vn được đưa vào hoạt động ngày 02/6/2021 nhằm tuyên truyền các nội dung trọng tâm về TN&MT với công tác dân tộc, tôn giáo.

Báo cũng đã thực hiện đổi mới giao diện Báo điện tử TN&MT (có địa chỉ https://baotainguyenmoitruong....) từ ngày 26/5/2023; bám sát các vấn đề có tính thời sự diễn ra trong từng tháng, quý để tuyên truyền các thành tựu, sự kiện, hoạt động nổi bật của ngành TN&MT năm 2023, đặc biệt chú ý lồng ghép tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của ngành vào nội dung tuyên truyền, thiết thực; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ TN&MT, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)…; các lĩnh vực trọng tâm của ngành.

Tại các địa phương, khối Văn phòng đại diện Báo TN&MT đã tổ chức các hoạt động tại địa bàn phụ trách; thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến cho địa phương về những vấn đề còn tồn tại liên quan đến ngành TN&MT, tạo mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền, nhân dân tại địa bàn, đảm bảo tin, bài gắn với nhiệm vụ tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội về ngành; đồng thời bảo đảm hiệu quả công tác kinh tế truyền thông.

Báo TN&MT đã tổ chức mít tinh, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa quy định không hút thuốc lá vào quy chế nội bộ và là tiêu chí thi đua của VCNLĐ, treo biển cấm hút thuốc tại trụ sở; tổ chức VCNLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá”; tiếp tục phát động Cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ hai năm 2023 - 2024 với chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương - vì một Việt Nam xanh hơn”;…

img_0808.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và nhìn nhận lại những tồn tại hạn chế, theo ông Hoàng Mạnh Hà, bước vào năm 2024, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo TN&MT nỗ lực quyết tâm thực hiện các mục tiêu có tính trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, Báo TN&MT tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với VCNLĐ, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tập trung, tăng cường chỉ đạo, quản lý, chấn chính những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động báo chí.

Ban Biên tập Báo TN&MT tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các tổ chức trực thuộc xây dựng tuyến đề tài, phân công thực hiện theo nhóm chuyên sâu theo lĩnh vực, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm, bảo đảm cập nhật thông tin liên tục có tính thời sự cao, xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt là việc thông tin, tuyên truyền đậm nét về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), tổ chức triển khai thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020,…

Cùng với đó, Báo TN&MT tiếp tục triển khai sắp xếp bộ máy, tổ chức nhân sự theo Quyết định số 2799/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng TN&MT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo; xây dựng mối đoàn kết, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí; thực hiện ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số để tối ưu hóa nguồn thu báo chí.

Báo cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động thi đua, khen thưởng, tham gia các giải báo chí; xây dựng cơ chế khuyến khích từ các lợi ích kinh tế, tạo dựng môi trường làm việc minh bạch, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động, lương, thưởng trả theo kết quả công tác của VCNLĐ; Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả và chất lượng các nhiệm vụ chuyên môn theo nhiệm vụ Bộ TN&MT giao và nguồn đặt hàng thông tin, tuyên truyền từ các Bộ, Ban, Ngành khác; tiếp tục tổ chức các sự kiện truyền thông, sự kiện theo chuyên đề trọng tâm; Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động của “Câu lạc bộ Phát triển Xanh hướng đến Net Zero Carbon” tại khu vực các tỉnh, thành phố phía Nam; đồng thời tổ chức hiệu quả Giải Báo chí phát triển Xanh lần thứ Nhất 2024 – 2025; phối hợp, hợp tác triển khai Ấn phẩm “Phát triển Xanh - Bloomberg Businessweek Vietnam”,…

img_0824.jpg

Ông Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí TN&MT phát biểu

Về nhiệm vụ năm 2023 của Tạp chí TN&MT, ông Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí TN&MT cho biết, trong năm qua, Ban Biên tập Tạp chí đã thực hiện nhiều đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, xuất bản thông qua việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, ban hành các quy chế, quy định của cơ quan nhằm hướng đến việc ổn định lề lối làm việc, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, nghiệp vụ báo chí trong mỗi phóng viên, biên tập viên. Qua đó, việc xuất bản Tạp chí đã được thực hiện đúng kỳ, bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức trong từng số Tạp chí.

Năm 2023, Tạp chí in xuất bản 24 số, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo kế hoạch, nhiệm vụ đặt hàng của Bộ TN&MT, Tạp chí điện tử đã xuất bản 4.102 tin bài, ảnh, video, trong đó có 889 bài chính luận phản ánh, phóng sự; 75 emagazine; 1.921 tin (tin ngắn, tin sâu); 3.122 ảnh, phóng sự ảnh; 87 video.

Ngoài những nhiệm vụ chuyên môn được giao, Tạp chí đã chủ động phát huy nội lực, hướng đến nâng cao thương hiệu, xây dựng hình ảnh Tạp chí thông qua các sự kiện truyền thông, hội nghị, hội thảo, triển khai các chương trình như: “Chùa xanh”, “Trường xanh”, “Ký ức màu xanh”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội báo toàn quốc năm 2023,...

Cũng theo ông Đào Xuân Hưng, trong năm 2024, ngoài thực hiện các nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2024, Tạp chí bám sát chủ trương, kế hoạch nhiệm vụ của Bộ, tập trung tuyên truyền trên 9 lĩnh vực quản lý. Cùng với thực hiện vụ xuất bản trên Tạp chí điện tử; Tạp chí xuất bản 24 số Tạp chí và các số ấn phẩm chuyên đề tập trung các bài viết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Bộ về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật để xây dựng các chuyên đề, các bài viết có nội dung chuyên sâu, có hàm lượng khoa học đáp ứng yêu cầu ngày một cao về lý luận, nghiệp vụ khoa học.

img_0844.jpg

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT phát biểu

Còn theo ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT, trong năm 2023, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan truyền thông; các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền của Ngành; đổi mới việc tuyên truyền theo chuyên đề, sự kiện nổi bật của ngành đạt hiệu quả cao; Tổ chức xây dựng, hoàn thiện Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trình Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện truyền thông qua các trang tin điện tử, trang mạng xã hội thông qua xây dựng và phát sóng các video (phim ngắn) dưới dạng hoạt họa; biên soạn, thiết kế infographic Truyền thông chính sách thúc đẩy hành động hướng tới NetZero qua các trang web Trung tâm, trang truyền thông (fanpage, youtube…)...

Đối với nhiệm vụ năm 2024 của Trung tâm Truyền thông TN&MT, ông Nguyễn Việt Dũng cho biết, Trung tâm tiếp tục đổi mới căn bản hình thức và phương thức tổ chức các sự kiện của ngành của ngành TN&MT nhằm tăng hiệu quả truyền thông; ứng dụng công nghệ số, giải pháp số trong các hoạt động truyền thông; tổ chức sự kiện theo các chuỗi, đa chiều để dễ tiếp cận đến các đối tượng; Thực hiện chức năng tham mưu về truyền thông tài nguyên và môi trường thông qua việc tổng hợp, phân tích các thông tin từ cộng đồng, doanh nghiệp và mạng lưới truyền thông.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là Trung tâm sẽ triển khai truyền thông, phổ biến, giới thiệu về Luật Đất đai (sửa đổi), các nội dung trọng tâm, trọng điểm của Luật đặc biệt là việc thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) và các chính sách, pháp luật đất đai có liên quan; phổ biến những đổi mới trong chính sách pháp luật trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Tài nguyên nước 2023, truyền thông 9 lĩnh vực trọng tâm của ngành TN&MT;….

img_0854.jpg

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT Nguyễn Kim Tuyển phát biểu

img_0863.jpg

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thạch Đăng phát biểu

img_0871.jpg

Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Trịnh Xuân Quảng phát biểu

img_0882.jpg

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Vũ Thị Hằng phát biểu

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Vụ chức năng của Bộ TN&MT chúc mừng các kết quả đạt được của 3 đơn vị báo chí, truyền thông trong năm qua, đồng thời, chia sẻ những tâm huyết, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm; đề xuất các giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ tuyên truyền của Bộ TN&MT trong thời gian tới.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục