Gửi câu hỏi

Đăng ký đo thửa đất

Nguyễn Thành Trung - xóm 10 Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang

Hỏi: Tôi đã đăng ký việc trích đo thửa đất số 00652 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Thắng địa chỉ Đội 2 thống nhất xã Tân Long trên Cổng thông tin điện tử trực tuyến của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên quang từ tháng 2/2022 đã nhận được điện thoại hẹn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chính thức đo đạc cho gia đình. Đề nghị các phòng ban có liên quan xem xét giúp gia đình.   Xem tiếp »

Yêu cầu việc trích đo thửa đất

Lâm Văn Thi - Xóm 2, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang

Hỏi: Tôi đã đăng ký việc trích đo thửa đất trên Cổng thông tin điện tử trực tuyến của Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Tuyên quang từ ngày 5/04/2022 nhưng chưa nhận được thông tin để vào đi tách thửa cho gia đình. Đề nghị các phòng ban có liên quan xem xét giúp gia đình.  Xem tiếp »

Đo đất

Hoàng Thế Vinh - Thôn Lảm Lượng, Tứ quận, Yên Sơn, Tuyên Quang

Hỏi: Cách Đây khoảng 15 ngày tôi cùng bác tôi ra UBND Xã Tứ Quận để đăng ký đo đạc đất nhưng đến nay chưa được đo vậy tôi hỏi đăng ký trong khoảng thời bao lâu thì được tiếp nhận và đo đạc?  Xem tiếp »

Xác định mốc ranh giới thửa đất

Lương Văn Chi - Thôn 7, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn

Hỏi: Tôi có nhận chuyển nhượng 01 thửa đất ở xã Thái Long, TP Tuyên Quang đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay tôi muốn đo đạc xác định lại mốc giới, ranh giới và diện tích thửa đất theo giấy chứng nhận đã cấp. Vậy tôi muốn hỏi, Cơ quan nào có thẩm quyền đo đạc xác định ranh giới thửa đất cho gia đình tôi và chi phí đo đạc như thế nào?  Xem tiếp »