,

Gửi câu hỏi

Diện tích các loại đất ở tỉnh Tuyên Quang Năm 2013

Hà Huy - hahuy.tq@gmail.com

Hỏi: Em mong được giải đáp về điều kiện tự nhiên tỉnh Tuyên Quang năm 2013 là bao nhiêu ha, diện tích đất nông nghiệp, diện tích đất chuyên dùng, diện tích đất ở, diện tích đất chưa sử dụng là bao nhiêu ha. Em xin chân thành cảm ơn.  Xem tiếp »

Tranh chấp đất đai với UBND xã Tú Thịnh

Ha van quang - haquang25031990@gmail.com

Hỏi: Toi xin hỏi gia đình tôi được hợp tác xã Tân Thịnh căm đất cho làm gạch năm 1984 nhưng sau khi lam hết đất gia đình tôi xin chuyển mục đích để làm ruộng và khi đo đạc bản đồ năm 1993 và sổ mục kê phần đất đó đã mang tên bố tôi và tới năm 2002 dồn điền đổi thửa gia đình tôi không được chia ruộng gia đình tôi có gặp địa chính và ông địa chính trả lời rằng phần đất gia đình tôi cải tạo sẽ để gia đình sử dụng nhưng tới nay xét cấp đất UBND xã cho rằng đó là đất chuyên dùng của xã và không cấp gia đình có nộp đơn từ tháng 10/2013 nhưng không thấy UBND xã có công văn trả lời gia đình vậy tôi muốn hỏi gia đình có được cấp phần dất đó không?  Xem tiếp »

Có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở không?

lequanghuy - lethiemtq@gmail.com

Hỏi: Tôi mua 01 thửa đất vườn tạp (chủ nhà đã được cấp GCNQSDĐ vườn tạp, không nằm trong cùng thửa đất ở) từ năm 2008 tôi đã xây dựng nhà ở từ đó đến nay (thửa đất nằm trong quy hoạch khu dân cư), thửa đất trên tôi có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở có được không ?  Xem tiếp »

Đo đạc cơ sở dữ liệu đất đai thị trấn Sơn Dương

Việt Phương - phuongsdtq@gmail.com

Hỏi: Kính chào sở TNMT Tuyên Quang.
Tôi là Việt Phương, ngụ tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Thời điểm hiện nay chính phủ có chỉ thị tạo lập cơ sở dữ liệu đất đai cho các tỉnh, tuy nhiên không rõ thời gian hoàn thành là bao lâu. Tại gia đình tôi, diện tích đất có biến động dư so với số liệu cũ, phòng TN&MT đã đo đạc từ lâu mà chưa có động thái chỉnh lý chỉnh sửa hay cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho chúng tôi, hiện tại gia đình tôi và các gia đình xung quanh không có tranh chấp đất đai, biên giới được thống nhất từ trước. Xin hỏi Sở TN&MT Tuyên Quang, chúng tôi còn phải chờ bao nhiêu lâu nữa?  Xem tiếp »