,

Đã đăng ký trích đo thửa đất nhưng chưa có thông tin phản hồi của Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Huyền Hảo - số nhà 59, tổ 7, phường Ỷ La, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
HỎI:

Ngày 11/7/2022 Tôi đã đăng ký việc trích đo 02 thửa đất số AI 118210 và AI 118212 mang tên ông Ngô Đức Thắng và bà Trần Huyền Hảo. Địa chỉ thửa đất: Tổ 9, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang trên cổng thông tin điện tử trực tuyến của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, đến nay 20/7/2022 chưa nhận được thông tin phản hồi lại của Trung tâm đo đạc Sở Tài nguyên môi trường. Vậy kính đề nghị quý cơ quan kiểm tra lại giúp tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

TRẢ LỜI:

Vấn đề công dân nêu, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường giao Tổ đo đạc số 2 thành phố Tuyên Quang thực hiện liên hệ và đo đạc theo đề nghị của gia đình; ngày 03/8/2022 đã tiến hành đo đạc tại thực địa, biên tập hoàn thiện mảnh trích đo địa chính thửa đất; Tổ đo đạc số 2 đã gửi bản vẽ cho gia đình kiểm tra và ký xác nhận vào ngày 10/8/2022. Đến nay, Trung tâm chưa nhận lại được mảnh trích đo địa chính thửa đất do gia đình kiểm tra và ký xác nhận để hoàn thiện các nội dung tiếp theo.

- Đề nghị gia đình thực hiện việc kiểm tra, ký xác nhận mảnh trích đo địa chính thửa đất và gửi lại cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện các nội dung tiếp theo.

 

Câu hỏi cùng chuyên mục