,

Xác định mốc ranh giới thửa đất

Lương Văn Chi - Thôn 7, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn
HỎI:

Tôi có nhận chuyển nhượng 01 thửa đất ở xã Thái Long, TP Tuyên Quang đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay tôi muốn đo đạc xác định lại mốc giới, ranh giới và diện tích thửa đất theo giấy chứng nhận đã cấp. Vậy tôi muốn hỏi, Cơ quan nào có thẩm quyền đo đạc xác định ranh giới thửa đất cho gia đình tôi và chi phí đo đạc như thế nào?

TRẢ LỜI:

Vấn đề Ông hỏi, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

Việc thực hiện đo đạc xác định mốc giới, ranh giới và diện tích của thửa đất do các cơ quan, đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ được phép thực hiện. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường và một số Công ty tư vấn khác đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ.

Về chi phí đo đạc được tính theo hạng mục, khối lượng công việc cụ thể do ông thuê các cơ quan, đơn vị thực hiện dịch vụ. Giá chi tiết cụ thể từng hạng mục, công việc đo đạc được quy định tại Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND Tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, quét hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Câu hỏi cùng chuyên mục