Tập trung hoàn thiện kế hoạch thanh kiểm tra năm 2015

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại buổi làm việc với Thanh tra Bộ và Thanh tra các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ về công tác xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2015 của Bộ diễn ra sáng 24/11, tại Hà Nội. Tham dự buổi làm việc còn có các Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Mạnh Hiển, Trần Hồng Hà và Bùi Cách Tuyến.

Bộ TN&MT: Tiếp 8 đoàn công dân khiếu nại

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã tiếp đại diện 8 đoàn công dân khiếu kiện, khiếu nại theo Luật Tiếp công dân và Nghị định số ...