Năm 2015, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bộ TN&MT: Tiếp 8 đoàn công dân khiếu nại

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã tiếp đại diện 8 đoàn công dân khiếu kiện, khiếu nại theo Luật Tiếp công dân và Nghị định số ...