Tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, hạn chế việc tập trung đông người, ngày 11-8, UBND tỉnh đã ra thông báo số 55/TB-UBND về việc tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng.

Theo đó, Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Chờ khi an toàn, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ thực hiện tiếp công dân theo quy định và sẽ có thông báo sau. Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân theo quy định.


baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục