Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016

Chiều ngày 15/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Thanh tra Chính phủ, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và cán bộ, công chức của Thanh tra Bộ.