Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2015

Ngày 24/12, tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ của Bộ theo Luật tiếp công dân. Cùng tham dự tiếp công dân có lãnh đạo Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế.