Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V

Sáng 1-11, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2020-2025). Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 63 điểm cầu toàn quốc.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Dự tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ V.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức. Nội dung các phong trào thi đua được chú trọng, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, bám sát nhiệm vụ của toàn ngành. Trong đó tập trung chủ yếu vào công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác khen thưởng được kịp thời, đúng người, đúng việc, qua đó đã khuyến khích, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thanh tra Chính phủ phát động, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Trong 5 năm qua, Thanh tra tỉnh đã triển khai 2.230 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý tổng số tiền trên 125 tỷ đồng. Qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng, ngành Thanh tra của tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định an ninh chính trị, giữ gìn trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh vinh dự là một trong 43 tập thể được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 1671/CT-TTCP ngày 4-7-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2016-2020.


baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục