,

Tuyên truyền, hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra 2022

Sáng 29-3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cán bộ làm công tác thanh tra toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Ngày 14-11-2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Thanh tra  thay thế Luật Thanh tra năm 2010. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2023 với nhiều điểm mới, nhấn mạnh 2 nhiệm vụ cơ bản là: Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm của cơ quan thanh tra và vai trò của người đứng đầu của cơ quan thanh tra.

Luật Thanh tra năm 2022 có 8 chương, 118 điều, tăng 1 chương, 40 điều so với Luật Thanh tra năm 2010. Trong đó có nhiều điểm mới như: Tổng cục, cục thuộc bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành, đây được xem là điểm mới đáng chú ý trong Luật Thanh tra năm 2022; UBND tỉnh có quyền thành lập Thanh tra sở; quy định rõ thời gian ban hành kết luận thanh tra; luật hóa các tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên.

Bên cạnh đó, Luật Thanh tra năm 2022 cũng bỏ quy định cộng tác viên thanh tra; quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm thanh tra viên; bổ sung các điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước. Đồng thời, có sự phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán Nhà nước, điều tra; sửa đổi nội dung giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; nội dung giám sát. Không còn chế định thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu những nội dung cơ bản, điểm mới có liên quan trực tiếp đến công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động công tác thanh tra theo Luật Thanh tra năm 2022.

Sau hội nghị, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Thanh tra năm 2022 để cán bộ, người dân được biết, theo dõi thi hành Luật Thanh tra 2022 tại địa phương, đảm bảo luật được thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc nhằm nâng cao hiệu lực của luật trong thực tiễn.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục