Tuyên Quang xử phạt 4 công ty 300 triệu đồng

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang ban hàng quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 Công ty liên quan tới lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường với tổng số tiền 300 triệu đồng.