76 năm Ngày truyền thống ngành thanh tra: Tăng hiệu quả quản lý, ngăn chặn, xử lý tiêu cực

Trong lĩnh vực TN&MT, công tác thanh kiểm tra góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi tham nhũng, lãng phí về TN&MT. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành thanh tra (23/11). Báo TN&MT đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Vũ Tuấn Anh, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT.