Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nghe giải quyết khiếu nại của công dân

Chiều 27-7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả, tiến độ kiểm tra, xác minh giải quyết đơn của công dân của huyện Na Hang, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang. Dự họp có đại diện Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Tuyên Quang và các huyện Na Hang, Sơn Dương đã báo cáo kết quả, tiến độ kiểm tra, xác minh giải quyết 3 đơn của công dân.

Trong đó, đối với ông Nguyễn Tiến Chiểu, tổ 8 phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) kiến nghị về quyết định hành chính của UBND thành phố Tuyên Quang về tái định cư chưa được giải quyết. Sau khi nghe các ngành thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố xác minh nguồn gốc, lập hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết. Đồng thời nhấn mạnh, khi giải quyết khiếu nại của công dân UBND thành phố cần quan tâm đến bản chất của vấn đề để giải xử lý triệt để, đảm bảo quyến lợi chính đáng của công dân.

Ông Trần Đức Phúc cư trú tại thị tổ 14 thị trấn Na Hang (Na Hang) khiếu nại về Quyết định số 41/QĐ-XPHC ngày 26/12/2021 của UBND tỉnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Na Hang đối thoại với ông Phúc làm rõ nội dung khiếu nại, thu thập hồ sơ, nghiên cứu đề xuất với UBND ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Lãnh đạo UBND thành phố Tuyên Quang báo cáo việc giải quyết đơn của công dân.

Bà Vũ Thị Mai, Trưởng Ban thanh lý tài sản HTX Quyết Tiến, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) đề nghị được đền bù đất của HTX. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Sơn Dương hoàn chỉnh báo cáo, xác định rõ nguyên nhân ban hành quyết định, để đề xuất với UBND tỉnh giao UBND huyện phê duyệt Quyết định thu hồi đất, đồng thời chịu trách nhiệm về quyết định này; giao Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra đề xuất của huyện đảm bảo thu hồi đất đúng đối tượng.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục