Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân

Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực hạt nhân dân sự, quản lý chất thải phóng xạ cũng như việc ứng dụng đồng vị phóng xạ, bức xạ trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế và môi trường.

Ngày 30/3/2010, được sự ủy quyền của Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Khoa học- Công nghệ Lê Đình Tiến và Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Michalak, đại diện Chính phủ Hoa Kỳ, đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân giữa hai nước.