,

Nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với thiên tai

Chiều ngày 5/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) đã ký kết Thỏa thuận dự án tăng cường năng lực của phụ nữ trong giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. ​Dự án Hỗ trợ Phát triển theo nguồn viện trợ chính thức về “Nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2012-2016 sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) chủ trì thực hiện và có tổng trị giá 1,3 triệu USD.