,

Họp Thống nhất phương án phân bổ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình thủy điện Sông Lô 7 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Lô 7

Thực hiện Văn bản số 1161/UBND-KT ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; chiều nay, ngày 08/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên phối hợp, thống nhất với các đơn vị chức năng của tỉnh Hà Giang để rà soát và thống nhất phương án phân bổ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình thủy điện Sông Lô 7 do Công ty cổ phần thủy điện Sông Lô 7 làm chủ đầu tư.

Dự họp, về phía tỉnh Tuyên Quang Quang, có các đồng chí: Đặng Minh Tơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên.

Về phía tỉnh Hà Giang, có các đồng chí: Nguyễn Thế Phương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;Vũ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh. Ông Bàn Văn Giáp, Phó Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Lô 7, cùng các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã dự họp.

* Một số hình ảnh của cuộc họp:

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục