,

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Văn bản số 792/STNMT-BVMT ngày 6/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục