,

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường

Đây là thông điệp được Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang khẳng định tại buổi gặp mặt các đối tác quốc tế nhân ngày mồng 8/3/2013 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự, có các Thứ trưởng Bộ TN&MT, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Đại sứ các nước, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.