Tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó biến đổi khí hậu

Việt Nam tăng cường phát triển quan hệ hợp tác trong khối ASEAN và với các nước trên thế giới trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á 2010 (CAFEO 28) với chủ đề "Kỹ thuật và Công nghệ vì cuộc sống tốt đẹp hơn trước thách thức biến đổi khí hậu” được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khai mạc tại Hà Nội ngày 1/12.