Liên Hợp quốc hỗ trợ Việt Nam xử lý kho hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Ngày 5/4/2010 tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo khởi động Dự án "Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ các chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam".

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, sử dụng hóa chất BVTV và phòng ngừa tác hại là rất cần thiết. Tuy nhiên, do sử dụng và xử lý không đúng quy cách nên các hóa chất này đã và đang gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe người dân và gây ô nhiễm môi trường.