WB tài trợ 710 triệu USD cho 3 dự án ở Việt Nam

Chiều 13/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký hiệp định tài trợ, hiệp định vay và các văn kiện liên quan đến khoản vay trị giá hơn 710 triệu USD.

Đại diện phía Việt Nam là Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu và phía WB là bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam.