,

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển làm việc với Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên – môi trường biển:

"Bám sát chức năng nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu quản lý toàn diện và phát triển bền vững biển đảo"

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đối với Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên – Môi trường biển sau khi nghe đơn vị này báo cáo kết quả hoạt động qua 3 năm thành lập tại buổi làm việc ngày 11/10, tại Hà Nội.