Thanh tra rộng về môi trường ở khu công nghiệp

Ngày 6/5, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức cho biết, trong tháng 5 và 6, bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương triển khai thanh tra diện rộng về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên phạm vi cả nước.