,

Quản lý rác thải điện tử - Bài học từ thế giới

Rác thải điện tử khó tái chế, xử lý với chi phí cao nên việc xử lý ở Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có thể là bài học hữu ích cho cơ quan quản lý môi trường Việt Nam trong xử lý loại chất thải này.

Mở khóa nền kinh tế tuần hoàn nhựa

Kinh tế tuần hoàn được coi là một trong những giải pháp hàng đầu để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa, bằng cách giữ lại những giá trị của nhựa trong ...

Cùng tìm giải pháp hạn chế ô nhiễm nhựa

Ô nhiễm nhựa, rác thải nhựa là vấn đề môi trường nhức nhối và cấp bách trên toàn cầu. Để giải quyết vấn nạn này, cần sự chung tay của cả nhân loại. ...

Phát động Cuộc thi

Sáng 12/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Unilever Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh BritCham, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và ...