Hướng tới công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa

Trong khuôn khổ Hội nghị liên Chính phủ Cơ quan Điều phối các Biển Đông Á lần thứ 25 Phần 2, chiều ngày 11/10, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ trì cuộc họp tham vấn các bên liên quan và doanh nghiệp đối với công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa.

Hành động vì môi trường

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên đang là những vấn đề mang tính toàn cầu, là thách thức lớn nhất với nhân loại trong thế kỷ ...