Phát động Cuộc thi "Lon nước nở hoa"

Hưởng ứng Ngày Môi trưởng Thế giới năm 2002, sáng 05/6 tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Civie Water đã phối hợp tổ chức phát động Cuộc thi “Lon nước nở hoa”.

Hữu ích cho cộng đồng

Từ phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, tỉnh ta đã hình thành các mô hình hữu ích với cuộc sống cộng đồng.