,

Phát động Chiến dịch

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã tham dự Lễ phát động chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai Xanh”. Lễ ...