,

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc về nội dung quản lý khu dự trữ sinh quyển tại Cu Ba

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc về nội dung quản lý khu dự trữ sinh quyển tại Cu Ba trong các ngày 18-21 tháng 9 năm 2023 nhằm tăng cường chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản lý khu dự trữ sinh quyển với Cu Ba.

Nhiều quốc gia phát hành trái phiếu xanh

Thời gian gần đây, nhiều quốc gia đã phát triển trái phiếu xanh như một công cụ huy động nguồn vốn hưu hiệu cho các dự án có lợi ích về môi trường và ...