Kinh nghiệm giảm thiểu rác thải nhựa

Cả thế giới đang dấy lên phong trào giảm thiểu rác thải nhựa. Nhiều quốc gia đã có những cách làm hay có thể là kinh nghiệm tốt cho Việt Nam tham ...