,

Mở khóa nền kinh tế tuần hoàn nhựa

Kinh tế tuần hoàn được coi là một trong những giải pháp hàng đầu để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa, bằng cách giữ lại những giá trị của nhựa trong nền kinh tế và giảm rò rỉ nhựa ra môi trường.

Cùng tìm giải pháp hạn chế ô nhiễm nhựa

Ô nhiễm nhựa, rác thải nhựa là vấn đề môi trường nhức nhối và cấp bách trên toàn cầu. Để giải quyết vấn nạn này, cần sự chung tay của cả nhân loại. ...

Phát động Cuộc thi

Sáng 12/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Unilever Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh BritCham, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và ...

Bảo tồn các hệ sinh thái đặc hữu

Để kịp thời bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái đặc hữu, các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Bến Tre… đã ban hành loạt quy hoạch, ...