Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6 và tiếp tục thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” năm 2022

Ngày 28/5/2022, tại Ủy ban nhân dân xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6 và tiếp tục thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.