,

Sẽ có cơ chế hỗ trợ các địa phương thu gom, xử lý rác thải điện tử

Trong thời gian tới, khi Quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ các địa phương, các đơn vị tái chế tổ chức việc thu gom, xử lý, tái chế chất thải nói chung và pin, ắc quy nói riêng.