,

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển làm việc với Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên – môi trường biển:

"Bám sát chức năng nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu quản lý toàn diện và phát triển bền vững biển đảo"

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đối với Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên – Môi trường biển sau khi nghe đơn vị này báo cáo kết quả hoạt động qua 3 năm thành lập tại buổi làm việc ngày 11/10, tại Hà Nội.

Với các chức năng chính được giao là Điều tra cơ bản, khảo sát, thăm dò, nghiên cứu biển, hải đảo và đại dương; Quản lý khai thác tầng kỹ thuật điều tra và khảo sát biển; Kiểm soát môi trường biển và hải đảo, 3 năm qua, Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên – môi trường biển thuộc Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã từng bước hoàn thiện quy chế làm việc, kịp thời tham mưu giúp Tổng Cục trong việc tham gia ý kiến đề xuất, góp ý, trả lời các văn bản theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền về lĩnh vực quản lý môi trường biển. Chủ động xây dựng quy chế hợp tác, phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về biển và hải đảo giữa Bộ Tài Nguyên và Môi trường với các Bộ Ngoại Giao và Quốc phòng. Tổ chức thu thập thông tin, tài liệu về tình hình điều tra cơ bản và kiểm soát môi trường biển và hải đảo của các Bộ, ngành, địa phương ven biển. Tư vấn và hướng dẫn cho 28 tỉnh, thành phố có biển đảo thành lập Chi cục biển đảo (hiện đã có 12 tỉnh có Chi cục). Bên cạnh đó, Cục đã làm tốt nhiệm vụ là cơ quan đầu mối về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biển và hải đảo, tham gia cùng các ngành xây dựng Phương án vùng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam; Xây dựng quy chế sông Bắc Luân, Lập dự án hợp tác quốc tế xử lý chất, khí thải (trong đó có dầu loang) từ hoạt động kinh tế biển thuộc Đề án hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020…

Theo ông Hoàng Văn Phấn, Cục trưởng Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên – môi trường biển, hiện đơn vị còn gặp không ít khó khăn khi cơ sở pháp lý để hoạt động còn thiếu (chỉ dựa và Nghị định 25/NĐ - CP, chưa có Luật Biển, các thông tư hướng dẫn), trong khi đó các văn bản về biển đã ban hành có nhiều bất cập, chồng chéo, gây khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước. Việc hợp tác thu thập thông tin giữa Cục và các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương và các đơn vị liên quan còn thiếu chặt chẽ, ảnh hưởng đến chất lượng kết quả điều tra đánh giá tổng hợp môi trường biển và không thường xuyên. Đội ngũ nhân sự còn “mỏng” nên chưa đáp ứng được yêu cầu vừa làm công tác quản lý Nhà nước, vừa thực hiện các dự án, đề án liên quan đến công tác điều tra đánh giá môi trường biển.

Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, để từng bước giải quyết những khó khăn, nhiệm vụ đầu tiên là Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên – môi trường biển phải rà soát lại chức năng nhiệm vụ, bám sát mục tiêu quản lý tổng hợp toàn diện hướng tới phát triển bền vững môi trường biển đảo.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh, quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển, hải đảo là quản lý liên ngành, liên vùng, là một đơn vị quản lý Nhà nước về lĩnh vực điều tra và kiểm soát tài nguyên biển, Cục phải thể hiện được vai trò của mình trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này khi địa phương có những vấn đề xung đột lợi ích giữa môi trường và phát triển, phải là đơn vị tư vấn cho Tổng cục có những thông tư, hướng dẫn, chỉ thị để các địa phương thực thi. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trước mắt cũng như lâu dài của Cục.

Cần chủ động hơn nữa trong công tác thu thập dữ liệu, chia sẻ dữ liệu giữa Cục với các đơn vị thuộc Bộ cũng như các ngành liên quan, cập nhật thường xuyên để có được thông tin về môi trường biển chính xác nhất.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ về điều tra, đánh giá môi trường biển, Cục phải là đơn vị tham mưu chính cho Tổng cục để quản lý tốt tài nguyên môi trường biển, thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tìm hiểu và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực này.

Về vấn đề hợp tác quốc tế, Cục đã rất chủ động trong các chương trình hợp tác với các nước như ký kết, đàm phán, xây dựng dự án về môi trường biển…, tuy nhiên, nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong lĩnh vực này là phải xây dựng được thông tư, quy định, hướng dẫn để thực thi giữa các bên. Vì vậy, thời gian tới, Cục phải là đơn vị “giúp việc” đắc lực cho Bộ TN&MT làm tốt công tác quản lý Nhà nước về hợp tác quốc tế trên biển.

monre.gov.vn

Tin cùng chuyên mục