,

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2011

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc về tổ chức Thanh tra của các Tổng cục Quản lý Đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản, ngày 15/7 tại Hà Nội.

Theo Luật Thanh tra 2010 có hiệu lực từ ngày 1/7/2011, không quy định có tổ chức thanh tra chuyên ngành độc lập ở các cấp Tổng cục, Cục, Chi cục. Theo đó, tổ chức thanh tra tại Tổng cục Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản sẽ không còn. Tuy nhiên, với đặc thù của lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, Bộ TN&MT đang kiến nghị Chính phủ có chức năng thanh tra chuyên ngành ở 3 Tổng cục.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo, trong khi chờ Nghị định mới của Chính phủ hướng dẫn, các Tổng cục vẫn tiếp tục duy trì nhiệm vụ như trước đây và phải quản lý các thanh tra viên để thực thi nhiệm vụ. Cán bộ làm công tác thanh tra tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra và vẫn được giữ nguyên chế độ chính sách, phụ cấp chức vụ.

Theo chủ trương của Bộ, năm 2012, Tổng cục Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản tiếp tục xây dựng kế hoạch thanh tra và dự trù kinh phí hoạt động. Quan điểm của Bộ là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực mà Bộ quản lý đặc biệt là ở 3 lĩnh vực trên.

Các Tổng cục đều kiến nghị, lãnh đạo Bộ quan tâm giải quyết về mặt chế độ chính sách và chuẩn bị sắp xếp nơi làm việc mới đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ làm công tác thanh tra.

VEA

Tin cùng chuyên mục